вторник, 25.02.2020

Съобщение на Заповед № ОБС-60/24.02.2020 г. за забрана пашуването на селскостопански животни през 2020 г. в държавните горски територии, предложени от ТП „ДГС Катунци“ може да бъде изтеглено ТУК.