сряда, 06.03.2019

Заповед № АПИОЧР – 13/ 06.03.2019 г. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА може да бъде изтеглена ТУК.