сряда, 10.01.2018

Заповед № ОБС – 4/ 10.01.2018 г. на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и чл. 2, т. 10 от Наредба за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите може да бъде изтеглена ТУК