вторник, 10.01.2023
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЖС ПО ПВУ

Краен срок за кандидатстване и подаване на документи до 17:00 ч. на 16.02.2024 г. в деловодството на общинска администрация Сандански

> ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА <

 

1. Насоки за кандидатстване по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II

2.„Указание на Общинска администрация – Сандански, за прилагане и изпълнение на мерки допринасящи за опазване и развитие на общия архитектурен облик на град Сандански“

3. Стъпка 1 – създаване на сдружение на собствениците
4. Стъпка 2 – заявление за интерес и финансова помощ