понеделник, 19.02.2024

>>16.01.2023 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 31.12.2022 г.

>>15.02.2023 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2023 г.

>>07.03.2023 – ГФО на община Сандански за 2022 г.

>>20.03.2023  – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2023 г.

>>24.04.2023 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 31.03.2023 г.

>>03.05.2023 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 31.03.2023 г.

>>11.05.2023  – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 30.04.2023 г.

>>13.06.2023 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и Капиталови разходи към 31.05.2023 г.

>>13.07.2023 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 30.06.2023 г.

>>03.08.2023 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 30.06.2023 г.

>>18.08.2023 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 31.07.2023 г.

>>18.09.2023 г. – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 31.08.2023 г.

>>25.09.2023 г. – ГФО 2022 г.

>>18.10.2023 г. – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 30.09.2023 г.

>>24.10.2023 г. – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 30.09.2023 г.

>>15.11.2023 г. – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 31.10.2023 г.

>>14.12.2023 г. – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 30.11.2023 г.

>>13.02.2024г. – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 31.12.2023 г