петък, 20.10.2023

>>09.02.2022 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталовите разходи към 31.12.2021 г.

>>15.02.2022 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС – 31.01.2022 г.

>>28.02.2022 – ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 Г.

– Към ГФО 2021

>>14.03.2022 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, КР и СЕС към 28.02.2022 г.

>>20.04.2022 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2022 г.

>>03.05.2022 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 31.03.2022 г.

>>16.05.2022 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 30.04.2022 г.

>>13.06.2022 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 31.05.2022 г.

>>28.07.2022 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 30.06.2022 г.

>>28.07.2022 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 30.06.2022 г.

>>15.08.2022 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и КР към 31.07.2022 г.

>>15.09.2022 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 31.08.2022 г.

>>19.10.2022 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 30.09.2022 г.

>>31.10.2022 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 30.09.2022 г.

>>16.11.2022 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 31.10.2022 г.

>>15.12.2022 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 30.11.2022 г.