понеделник, 14.03.2022

Бюджет 2020 г. на община Сандански – Excel

План за финансиране на капиталовите разходи през 2020 г.

>> 17.02.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2020. Отчет за 2021 Февруари

>> 12.03.2020 – Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 29.02.2020 г. Разчет за финансиране на капиталовите разходи план отчет за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. Отчет за 2021 Март

>> 13.04.2020 – ГФО на община Сандански към 31.12.2019 г. 

>>24.04.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2020 Отчет за 2021 Април

>>30.04.2020 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2020

>>13.05.2020 – Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2020 Отчет за 2021 Май

>> 12.06.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2020 г. Разчет за финансиране на капиталовите разходи план отчет за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г. Отчет за 2021 Юни

>> 15.07.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2020 Месечен отчет за 2021 Юли

>>04.08.2020 –Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2020 г. Месечен отчет за 2021 Август

>>12.08.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2020 г. Месечен отчет за 2021 Септември

>>15.09.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2020 г. Разчет за финасиране на капиталовите разходи план отчет за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

>>14.10.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2020 г.

>>27.10.2020 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2020 г.

>>16.11.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2020 г.

>>14.12.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.11.2020 г.