четвъртък, 17.01.2019

– План за финансиране на капиталовите разходи през 2019 г.


»15.02.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2019 г.

»01.04.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2019 г. Разчет за финансиране на капиталови разходи план отчет за периода от 01.01.2019 до 31.03.2019 г.

»15.04.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2019 г.

»30.04.2019 г. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2019 г.

»13.05.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2019 г.

»14.05.2019 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2019 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи план отчет за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

»16.07.2019 г.  Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2019

»30.07.2019 г. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2019 г.

»12.08.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2019 г.

»19.09.2019 г. Годишен финансов отчет на Община Сандански към 31.12.2018 г. Разчет за финансиране на капиталовите разходи план отчет за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

»20.09.2019 г. Отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2019 г.

»14.10.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2019 г.

»23.10.2019 г. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2019 г.

»14.11.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2019 г.

»13.12.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.11.2019 г. Разчет за финансиране на капиталовите разходи план отчет за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

»20.01.2020 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.12.2019 г.