сряда, 21.03.2018

16.02.2018 г. /петък/

19.01.2018 г. Петък

Месечен отчет за изпълнение на бюджета и средствата на община Сандански към 31.12.2017 г.

14.02.2018 г. Сряда

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2018 г.

13.03.2018 г. Вторник

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2018 г.

26.04.2018 г. Четвъртък

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2018 г.

09.05.2018 г. Сряда

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на общината и СЕС към 31.03.2018 г.

17.05.2018 г. Четвъртък

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2018 г.

10.07.2018 г. Вторник

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2018

16.07.2018 г. Понеделник

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2018 г.

08.08.2018 г. Сряда

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2018 г.

 

31.10.2018 г. Сряда

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2018 г.

31.10.2018 г. Сряда

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2018 г.

01.11.2018 г. Четвъртък

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС – 30.09.2018 г.

09.11.2018 г. Петък

ГФО на община Сандански към 31.12.2017 г.

14.11.2018 г Сряда

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС – 31.10.2018 г.

13.12.2018 г. Четвъртък

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.11.2018 г.

16.01.2019 г. Сряда

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.12.2018 г.