вторник, 02.05.2023

Телефон: 0746/89-059, 0746/ 89-098

БЮДЖЕТ 2024 г.

Бюджет 2023 г. на община Сандански

>>19.02.2024 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2024 г.

>>12.03.2024 г. – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 29.02.2024 г.

>>30.04.2024 г. – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 31.03.2024 г.

>>15.05.2024 г. – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 30.04.2024 г.