петък, 05.03.2021

Телефон: 0746/89-059, 0746/ 89-098

 

Бюджет 2021 г. на община Сандански – Excel

Разшифровка на натуралните показатели по бюджета на общините

Решение № 13/04.02.2021 г. на Общински съвет Сандански относно приемане на Бюджет на община Сандански за 2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи. План/отчет за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

>>03.08.2021 г. – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 30.06.2021 г.

Бюджет 2020 г. на община Сандански – Excel

План за финансиране на капиталовите разходи през 2020 г.

>> 17.02.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2020. Отчет за 2021 Февруари

>> 12.03.2020 – Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 29.02.2020 г. Разчет за финансиране на капиталовите разходи план отчет за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. Отчет за 2021 Март

>> 13.04.2020 – ГФО на община Сандански към 31.12.2019 г. 

>>24.04.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2020 Отчет за 2021 Април

>>30.04.2020 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2020

>>13.05.2020 – Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2020 Отчет за 2021 Май

>> 12.06.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2020 г. Разчет за финансиране на капиталовите разходи план отчет за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г. Отчет за 2021 Юни

>> 15.07.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2020 Месечен отчет за 2021 Юли

>>04.08.2020 –Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2020 г. Месечен отчет за 2021 Август

>>12.08.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2020 г. Месечен отчет за 2021 Септември

>>15.09.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2020 г. Разчет за финасиране на капиталовите разходи план отчет за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

>>14.10.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2020 г.

>>27.10.2020 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2020 г.

>>16.11.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2020 г.

>>14.12.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.11.2020 г.

>>21.01.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.12.2020 г. Разчет за финансиране на капиталовите разходи план отчет за периода 2020 декември

>>12.02.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2021 г.

>>17.03.2021 –  Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2021г. Разчет за финансиране на капиталовите разходи план отчет за периода 2021 – март

>>18.03.2021 – Годишен финансов отчет на община Сандански за 2020 г. Разчет-за-финансиране-на-капиталовите-разходи-план-отчет-за-периода-2020-декември

>>14.04.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2021 г.

>>11.05.2021 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2021 г.  Разчет-за-финансиране-на-капиталовите-разходи-план-отчет-за-периода-2021-март

>>12.05.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2021г.

>>11.06.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 31.05.2021 г. Разчет за финансиране на капиталовите разходи план отчет за периода 2021 юни – второ тримесечие

>>16.07.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2021 г.

>>13.08.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2021 г.

>>14.09.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2021 г.

>>13.10.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС къв 30.09.2021 г. Разчет за финансиране на капиталовите разходи план отчет за периода 2021 септември. Трето тримесечие.

>>26.10.2021 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2021 г.

>>12.11.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2021 г.

>>25.11.2021 – Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.

>>14.12.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.11.2021 г.