ПК по обществен ред, сигурност и транспорт – 17.01.2023 г.

На основание чл.48, ал.1, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Комисията по обществен ред, сигурност и транспорт взе решение заседанието да се проведе при закрити врати.