ПК по инвестиционна политика, европейски фондове и международно сътрудничество – 17.01.2023 г.

На основание чл.48, ал.1, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Комисията по инвестиционна политика, европейски фондове и международно сътрудничество взе решение заседанието да се проведе при закрити врати.