ПК по земеделие, гори, опазване на околната среда и водите – 18.01.2023 г.

На основание чл.48, ал.1, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Комисията по земеделие, гори, опазване на околната среда и водите взе решение заседанието да се проведе при закрити врати.