събота, 09.04.2016

Вечерна профилирана гимназия, гр. Сандански

 

Вечерна гимназия гр.Сандански е открита с отделни паралелки към Професионална гимназия „Яне Сандански“ гр.Сандански, а отделни паралелки от V до VIII клас са били към Второ основно училище „Христо Смирненски“ гр.Сандански.
От 1962/63 година съществува като самостоятелно училище с паралелки от V до XI клас и се помещава в сградата на Професионална гимназия „Яне Сандански“ гр.Сандански.
За първи директор на училището е назначен Б. Зонев, редовен гимназиален учител по български език и литература. Повече от учителите са били лектори от дневната гимназия.

Контакти:

Адрес: бул. Свобода № 12
Тел: 0893 605292

e-mail: info-108021@edu.mon.bg;

Официален сайт на Вечерна профилирана гимназия